Jako coach towarzyszę w podróży młodym przedsiębiorcom w rozwijaniu ich biznesów. Inspiruję do osiągania wyższego poziomu kreatywności biznesowej a jednocześnie stabilizacji finansowej. Wspieram także managerów w rozwoju ich kluczowych kompetencji.

COACHING JEST DLA CIEBIE JEŚLI:

  • Odczuwasz brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

  • Chcesz od życia więcej.

  • Stoisz przed trudnym dylematem, decyzją.

  • Chcesz osiągnąć ważny dla Ciebie cel, ale coś nie pozwala Ci go realizować.

  • Czujesz, że czegoś brakuje Ci w życiu.

  • Chcesz żyć pełniej, szczęśliwiej, zdrowiej, spokojniej.

  • Czujesz, że coś w Twoim życiu jest nie tak, ale nie wiesz co.

  • Chcesz zwiększyć pewność siebie.

  • Chcesz odkryć swoje mocne strony, talenty oraz obudzić swój potencjał.

  • Chcesz odnaleźć swoją motywację.

Coaching opiera się na przekonaniu, że to Klient ponosi ostateczną odpowiedzialność za swoje życie i osiągane rezultaty. Jeżeli uznajemy, że jesteśmy za coś odpowiedzialni, oznacza to również, że mamy na to wpływ i możemy to zmienić.

Whitworth Laura, Kimsey-House Karen, Kimsey-House Henry, Sandahl Phillip,
Coaching koaktywny, Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010

Coaching jest obecnością, słuchaniem, pytaniem i rozmową w warunkach opartych o szacunek, otwartość, zaufanie i szczerość. W najczęściej stosowanej formie, coaching to rozmowa dwóch osób: coacha i klienta. Takie spotkanie jest nazywane sesją i może trwać od jednej do kilku godzin. Coach w procesie coachingu stosuje całą gamę narzędzi, pytań które wspierają Cię w realizacji celów i osiąganiu wyznaczonych i ściśle określonych efektów. W proces coachingowy wpisane są także zadania w trakcie i pomiędzy sesjami, które przybliżają Cię do celu. Razem ze mną ustalisz cel oraz oczekiwane efekty pracy. Będę Cię wspierać, abyś dostrzegł nowe możliwości, rozwiązania i swój potencjał.

Coaching nie jest doradztwem, ale przyjaznym towarzyszeniem i kibicowaniem w zmianie. To Ty Jesteś odpowiedzialny za zmiany, ale ja będę Ci w nich towarzyszyć i wspierać. Moją najważniejszą zasadą w coachingu jest pełna akceptacja klienta, szacunek oraz elastyczność w pracy z nim.